Loading...
Tuneskipet 2017-09-19T11:33:41+00:00

Velkommen til #ProsjektTuneskipet

Kort om Tuneskipet

Tuneskipet var det første vikingskipet som ble utgravd, og er et av de best bevarte vikingskipene i verden. Skipet ble funnet i en omlag 80 meter i diameter og omtrent fire meter høy gravhaug på gården Nedre Haugen på Rolvsøy i Fredrikstad i 1867. Skipet har siden 1930 stått utstilt på Vikingskipshuset i Oslo sammen med Gokstadskipet og Osebergskipet.

Nyere arkeologiske undersøkelser har kommet til at Tuneskipet er bygget av eikestammer hogget mellom år 900 og 905. Skipet var temmelig nøyaktig 18,67 meter langt, fire meter bredt og 1,3 meter fra reling til kjøl. Skipet hadde 12 bordganger og var derfor konstruert for å tåle havseilas. Det var også flatere i bunnen enn sine søstre fra Gokstad og Oseberg, og hadde dermed bedre bæreevne enn sine to «søsterskip». Ut fra et ekstra kraftig mastefeste kan man også konstatere at fartøyet hadde en langt større seilføring og kan ha gjort betydelig større fart enn de to mer kjente fartøyene fra Vestfold.

Tuneskipet, Vikingskipshuset i Oslo

2017 markerer 150-års jubileet for utgravning av Tuneskipet. Skipet er utstilt på Vikingskipshuset i Oslo som hadde over 500.000 besøkende i 2016. Tuneskipet er en del av den norske kulturarven, og sikring av skipet gjennom å bygge en arkeologisk kopi, anerkjenner skipets betydning i historien.

#ProsjektTuneskipet

Prosjektets overordnede forskningsmål er å bygge en fullt seilbar, fullskala arkeologisk kopi av Tuneskipet i full offentlighet i Østfold med opprinnelig materialvalg, verktøy og byggemetoder. Dokumentere byggeprosessen vitenskapelig, og lære mer om Tuneskipets sjødyktighet og seilingsegenskaper gjennom praktiske forsøk.

Det overordnede formidlingsmålet er å formidle Tunefunnet og Østfolds rike kulturarv fra vikingtiden til turister, innbyggere, skoleelever og andre, på en måte som skaper engasjement, fellesskap, tilhørighet og nærhet til historien.

Kopien av Tuneskipet skal bygges under ledelse av båtbygger, Geir Magne Røvik, og baserer seg på rekonstruksjonsforslaget til forsker og arkeolog Knut Paasche.

‘Vikingverftet’ skal bli en turistattraksjon på linje med Stiftelsen Nytt Osebergskip og byggingen av vikingskipskopiene Saga Oseberg og Saga Farmand i Tønsberg (byens største turistattraksjon). På vikingverftet vil du oppleve en autentisk atmosfære med lyden av økser, lukten av treverk og røyk fra smia. Båtbyggere og frivillige kledd i vikingklær vil kile ut bordganger fra store eikestammer med kopier av vikingenes verktøy. Du kan prøve deg på bueskyting, spise vikingmat, handle på vikingmarkedet, og nyte noen fantastiske dager sammen med historiefortellere, håndverkere og Tuneskipet.

Etter byggeperioden skal vi tilby markedstilpassede og helhetlige formidlings- og opplevelsesaktiviteter til turister, innbyggere, skoleelever og andre, basert på seiling/roing med ferdig skip.

Prosjektets organisering

Den ideelle organisasjonen Tuneskipet Drift AS står for regien av prosjektet, og jobber for øyeblikket med å finne egnet byggested og med å skaffe finansiering. Medlemsforeningen Tuneskipets Venner bistår Tuneskipet Drift med dugnadsinnsats, økonomisk støtte og andre ytelser for å realisere prosjektet.

Totalt budsjett er ca. 18 millioner, inkludert dugnadsarbeid. Det er en målsetning med sjøsetting i 2020.

Hvorfor bygge Tuneskipet?

  • Lære mer om vikingskip gjennom praktiske forsøk.
  • God kulturhistorisk formidling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Det ferdige skipet kan berøres og gi nærhet til historien.
  • Norge trenger en sikkerhetskopi for originalen, et Tuneskip på sjøen.
  • Vil bidra til ny forskning omkring vikingskip generelt og Tuneskipet spesielt.
  • Kompletterer kopisamlingen av verdens best bevarte fartøyer fra vikingtid.
  • Eksperimentering med rigg og seil vil gi ny kunnskap om vikingtidens seilas.
  • Stort potensiale som forsknings- og undervisningsobjekt både under bygging og bruk.
  • Et flaggskip som vil fremheve viktigheten av ny forskning og øke historienteressen.

Galleri.

Følg prosjektet…

Ta kontakt!

Kontakt.

Spørsmål eller lurer du på noe?

Ta kontakt med oss, så skal vi svare deg etter beste evne!

Ønsker du å bidra eller bli en bidragsyter så nøl ikke med å ta kontakt!