Bli medlem! 2017-12-02T13:59:37+00:00

Bli medlem idag!

Fyll ut skjemaet, og betal kontingenten for 2018 på kontonr.: 1080 39 99428. Merk din innbetaling med fullt navn. Bedrifter, lag og foreninger får faktura i posten.


Medlemsforeningen Tuneskipets Venner
Org. nr.: 919 313 536
Facebook.com/TuneskipetsVenner/
Telefon: 41 55 01 05
E-post: espen.oddhaug@gmail.com